ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สิงคโปร์

ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สิงคโปร์

– ช่วงเวลาสำรองที่นั่ง : 06 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558
– ช่วงเวลาเดินทาง : 15 สิงหาคม 2558 – 24 ตุลาคม 2558

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ราคารวมเริ่มต้น* สิงคโปร์
995.00 บาท (39.66 ดอลล่าร์สิงคโปร์)**

* ราคาต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)
**อัตราเงิน 1 บาท เท่ากับ 0.039862 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (อัพเดต 13 กรกฏาคม 2558)

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) : สิงคโปร์
ราคารวมเริ่มต้น*: 995.00 บาท (39.66 ดอลล่าร์สิงคโปร์)**

ตารางเที่ยวบิน : ดอนเมือง – สิงคโปร์

เที่ยวบิน : SL8800 07:40 – 11:20 ทุกวัน
เที่ยวบิน: SL8801 12:20 – 13:30 ทุกวัน

เงื่อนไข
– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 – 24 ตุลาคม 2558
– ราคาเริ่มต้น 995.00 บาท (39.66 ดอลล่าร์สิงคโปร์) เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สิงคโปร์
– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี
– ราคานี้รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

จองตั๋ว  : ที่นี่