เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 2 – ไลอ้อนแอร์ประเทศไทย

เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 2 - ไลอ้อนแอร์ประเทศไทย

ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับการเช็คอิน
แจ้งการเปลี่ยนแปลง: สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
เคาน์เตอร์เช็คอิน และประตูขึ้นเครื่องจะย้ายไปทำการ ณ อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3

 

Domestic Route Code Terminal
เชียงใหม่ CNX Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
เชียงราย CEI Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
อุบลราชธานี UBP Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
อุดรธานี UTH Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
หาดใหญ่ HDY Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
กระบี่ KBV Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
สุราษฎร์ธานี URT Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
ภูเก็ต HKT Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12
ละนครศรีธรรมราช NST Terminal 2-ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12

เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง 2 ชั่วโมง และปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง.
ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

Read: Nok Air Counter Check-in at Don Mueang International Airport

International Route  Code Terminal
สิงคโปร์ SIN Terminal 1-  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 8
กัวลาลัมเปอร์ KUL Terminal 1-  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 8

เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทาง 3 ชั่วโมง และปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
ผู้โดยสารควรอยู่ที่ ประตูขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ก่อนเวลาออกเดินทาง 40 นาที และประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก.

ผู้โดยสารต้องแจ้งหมายเลขยืนยันการจอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระโหลดลงเครื่อง สามารถใช้บริการเช็คอินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้

โปรโมชั่นพิเศษวันธรรมดาบินนกแอร์ใน Airpaz จนถึง 24 มกราคม 2016
นกแอร์เคาน์เตอร์เช็คอินที่กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง