Promo NokAir  till 15 พฤศจิกายน 2558

Welcome Winter! 

ช่วงเวลาสำรองที่นั่ง: 6 – 15 พฤศจิกายน 2558
ช่วงเวลาเดินทาง: 16 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2559

    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)ราคารวมเริ่มต้น*จองตอนนี้
พิษณุโลก850 บาทจองตอนนี้
อุดรธานี850 บาทจองตอนนี้
อุบลราชธานี850 บาทจองตอนนี้
ขอนแก่น850 บาทจองตอนนี้
สกลนคร850 บาทจองตอนนี้
นครพนม850 บาทจองตอนนี้
กระบี่850 บาทจองตอนนี้
สุราษฎร์ธานี850 บาทจองตอนนี้
นครศรีธรรมราช850 บาทจองตอนนี้
เชียงใหม่950 บาทจองตอนนี้
เชียงราย950 บาทจองตอนนี้
หาดใหญ่950 บาทจองตอนนี้
บุรีรัมย์950 บาทจองตอนนี้
ภูเก็ต950 บาทจองตอนนี้
น่าน950 บาทจองตอนนี้
ร้อยเอ็ด950 บาทจองตอนนี้
ตรัง950 บาทจองตอนนี้
เลย950 บาทจองตอนนี้
ชุมพร1,050 บาทจองตอนนี้
ลำปาง1,050 บาทจองตอนนี้
แม่สอด1,050 บาทจองตอนนี้
แพร่1,050 บาทจองตอนนี้
ระนอง1,050 บาทจองตอนนี้
โฮจิมินห์1,050 บาทจองตอนนี้
ฮานอย1,050 บาทจองตอนนี้
ย่างกุ้ง1,050 บาทจองตอนนี้
เชียงใหม่-อุดรธานี1,050 บาทจองตอนนี้
อื่น ๆ

* ราคาต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

เงื่อนไขและข้อกำหนด
– ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 850 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครพนม และนครศรีธรรมราช
– ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 950 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ น่าน ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ เลย และตรัง
– ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,050 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง ย่างกุ้ง โฮจิมินห์ ฮานอย ชุมพร แม่สอด เชียงใหม่-อุดรธานี แพร่ ระนอง และลำปาง
– สำรองที่นั่งในวันที่ 6 – 15 พฤศจิกายน 2558
– สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2559
– สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน