โปรโมชั่นราคาบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ โปรโมชั่น Winter is coming

โปรโมชั่นราคาบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ โปรโมชั่น Winter is coming 

– ช่วงเวลาสำรองที่นั่ง : 10 พฤศจิกายน 2558 – 15 พฤศจิกายน 2558
– ช่วงเวลาเดินทาง : 10 พฤศจิกายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2558

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)ราคารวมเริ่มต้น*จองตอนนี้
เชียงใหม่625.00 บาทจองตอนนี้
เชียงราย625.00 บาทจองตอนนี้
อุบลราชธานี625.00 บาทจองตอนนี้
อุดรธานี625.00 บาทจองตอนนี้
หาดใหญ่625.00 บาทจองตอนนี้
ภูเก็ต625.00 บาทจองตอนนี้
กระบี่625.00 บาทจองตอนนี้
สุราษฎร์ธานี625.00 บาทจองตอนนี้
หาดใหญ่ราคารวมเริ่มต้น*จองตอนนี้
อุดรธานี1,625.00 บาทจองตอนนี้
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ

 

* ราคาต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

 

เงื่อนไข

– ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 15 พฤศจิกายน 2558
– ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2558
– ราคาเริ่มต้น 625.00 บาท และ 1,625.00 บาท โปรโมชั่นแสดงตามตารางข้างต้น
– ฟรีโหลดกระเป๋าเดินทาง 15 กิโลกรัม // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15กิโลกรัม// เลือกที่นั่งฟรี // ฟรี เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง
– ราคานี้รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

*** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***