ไทยสมายล์ให้บริการ Check in ที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป

ไทยสมายล์ให้บริการ Check in ที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป

ไทยสมายล์ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ไทยสมายล์จะย้ายการให้บริการลูกค้าทุกท่านที่สนามบินดอนเมือง
ไปยัง อาคาร 2 ชั้นที่ 3

Read: Thai Smile Air Promotion

โดยผู้โดยสารทุกท่านสามารถเข้ารับการตรวจเอกสารการเดินทางและสัมภาระของท่านได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 12J 12K 12L และ 12M
ส่วน ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ จะตั้งอยู่ระหว่างแถวที่ 14 และ 15 ค่ะ

Plan your trip and Enjoy Your Traveling with Cheap Flight and promo from Thai Smile Air on Airpaz.com. Happy Traveling!